La web del Pont del Petroli

La web www.pontdelpetroli.org es un espai informatiu que val la pena conèixer.

Al Pont del Petroli hi ha instal·lats un seguit d'instruments per a fer mesures ambientals i biològiques, que permet aprofitar la singularitat d’aquest equipament com a plataforma d’estudi i divulgació d’aspectes relacionats amb el medi marí.Citant textualment el que diu la web:

Els principals objectius són :

1) la seva utilització com a plataforma científica per dur a terme estudis relacionats amb el canvi climàtic, energies alternatives, dinàmica del litoral, etc.

2) facilitar als ciutadans informació de les condicions ambientals en l’entorn del pantalà (temperatures de l’aigua i atmosfèriques, estat de la mar, qualitat de l’aigua, radiació solar, etc).

3) aportar una nova eina de sensibilització i educació ambiental mitjançant la divulgació de la informació obtinguda i els treballs desenvolupats.


A mes disposa d'una webcam on s'actualitzen cada mig hora les imatges i podem veure l'evolució dia-nit, el transit sobre el pont, el estat de la mar, les activitats de pesca nocturnes etc.També hi ha una secció didàctica que permet conèixer qüestions sobre meteorologia, clima, dinàmica marítima, flora i fauna marina etc.

Comentaris

Entrades populars